Fagområder

Fast eiendoms rettsforhold

 • Odel/landbruk
 • Jordskifte/grensegang
 • Eksproriasjon/skjønn
 • Bygg- og entreprise
 • Tomtefeste
 • Tvister ved kjøp/salg av fast eiendom
 • Eiendomsoverdragelser
 • Nabotvister
 • Sameie
 • Plan- og bygningsret

Familie, Arv og Skifte

 • Arveoppgjør - bobehandling
 • Samlivsbrudd - oppgjør
 • Barnefordeling
 • Ektepakt og samboeravtaler

Konkursbehandling/Gjeldsforh/ ordn.

 • Bobestyrelse - konkurs/tvangsavvikling
 • Private og offentlige gjeldsordninger

Erstatning og forsikring

 • Trafikkskader
 • Yrkesskader
 • Tingsskader
 • Pasientskader
 • Forsikringsskader

Øvrigt

 • Kontrakter
 • Arbeidsrett
 • Pengekravsrett
 • Prosedyre
 • Strafferett - forsvarer og bistandsadvokatoppdrag
 • Fri rettshjelp