Anna Therese Flatmo

Utdannelse

cand.jur- 1999
advokat- 2002

Spesialfag

kriminologi, valgfag: forsikringsrett

Yrkesbakgrunn

befal i Forsvaret 1980
lensmannsbetjent - Politiet 1985
seniorkonsulent i Gjensidig Forsikring 1986-2000
advokatfullmektig hos Advokatene Hovstad & Kvernrød 2000 - 2002
fast ansatt advokat i kontorfelleskapet 2002

E-post: flatmo@gauldalsadvokatene.no