Bjørn Hovstad

Utdannelse

cand.jur
advokat

Spesialfag

Odels- og almenningsrett, valgfag: selskapsrett

Yrkesbakgrunn

Førstekonsulent i Forsvarets bygningstjeneste 1989-1990.
Juridisk konsulent hos Fylkeslandbrukskontoret i Sør-Trøndelag 1990-1993.
Advokatfullmektig hos Advokat Jan Terje Bårseth 1993 - 1994.
Advokat i kontorfelleskapet 1994.

E-post: hovstad@gauldalsadvokatene.no