Frode Kvernrød

Utdannelse

cand.jur 1995
advokat 1997

Spesialfag

Ekspropriasjons- og bygningsrett, valgfag: boligrett.

Yrkesbakgrunn

Advokatfullmektig hos Advokatene Bårseth & Hovstad 1995 - 1997.
Advokat i kontorfelleskapet 1997.

E-post: kvernrod@gauldalsadvokatene.no