Øvrige medarbeidere

Heidi Steen

Arbeidet ved kontoret siden 1986
Arbeidsoppgaver knyttet til drift av kontoret samt sekretærfunksjoner