Advokatfirma Støren

Vi tilbyr rådgivning og prosedyrebistand til bedrifter

og privatpersoner. Vårt hovedmål er å kunne tilby god

og effektiv bistand.

Se fagområder

Kontakt oss i dag: 72 43 02 00

Advokatkontor på Støren

 

Vi er lokalisert med hovedkontor på Støren, ( ca 5 mil fra Trondheim) i hjertet av Gauldalen, hvor vårt område strekker seg både mot Oppdal, Røros, Orkland og Fosen.

Kontoret driver alminnelig advokatpraksis. Kontoret har spesialkompetanse innen faste eiendommers rettsforhold inkludert landbruksjuss, erstatningsrett og strafferett.

 

Kontoret har for øvrig oppdaterte dataprogrammer/verktøy for beregning av personskadeoppgjør, samt at flere av våre kontor har etablert mulighet for videokonferanser. 

 

 

 

Ta Kontakt

    

Vi er medlem av

                                                                                                                    

Fagområder

  • Erstatningsrett, forskningsrett & trygderett

  • Barnefordeling, samvær & barnevern

  • Familie & arverett

  • Arv & skiftoppgjør, herunder dødsboskifte/felleseieskifte

  • Faste eiendommers rettsforhold inkl. eiendomsoverdragelser

  • Strafferett, forsvarer & bistandsadvokat

  • Konkursrett

  • Prosedyre & tvisteløsninger

  • + Andre fagområder

Se alle fagområder

Vårt team

Vi tilbyr rådgivning og prosedyrebistand til bedrifter

og privatpersoner.

Advokat

Frode Kvernrød

Spesialfag
Ekspropriasjons- og bygningsrett, valgfag: boligrett.

Les mer

Advokat

Anna Therese Flatmo

Spesialfag
kriminologi, valgfag: forsikringsrett

 

Les mer

Eiendomsmegler MNEF

Anne Berdal Fløttum

Spesialfag
Eiendomsoverdragelser

 

Les mer

Kontorfullmektig

Heidi Steen

Spesialfag

Sekretær

Les mer