Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo

Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo er et kontorfelleskap mellom advokat Bjørn Hovstad,
advokat Frode Kvernrød og advokat Anna Th. Flatmo.


Vi er lokalisert med hovedkontor på Støren i Midtre Gauldal samt med et avdelingskontor på Berkåk i Rennebu kommune.

Kontoret driver en alminnelig praksis med hovedvekt på faste eiendommers rettsforhold, erstatning, familie/arv og bobehandling. Kontoret er videre samarbeidsadvokater med Norges bondelag (Norges Bondelag) og har spesialkompetanse innen landbruksjuss.

Kontoret har forøvrig oppdaterte dataprogrammer/verktøy for beregning av personskadeoppgjør, behandling av gjeldsordning m.m

Personvernerklæring for Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo finner du på følgende lenke:

Personvernerklæring

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Erstatning og forsikring
 • Familie
 • Arv og Skifte
 • Konkursbehandling/ Gjeldsforh/ordn.
 • Kontrakter
 • Arbeidsrett
 • Pengekravsrett
 • Prosedyre
 • Strafferett - forsvarer og bistandsadvokatoppdrag
 • Fri rettshjelp