OM oSS

Om Gauldalsadvokatene

 

Gauldalsadvokatene er et kontorfellesskap mellom advokat Frode Kvernrød og advokat Anna Therese Flatmo. 

 

Vi tilbyr rådgivning og prosedyrebistand til bedrifter

og privatpersoner. 

 

I tillegg til vår advokatvirksomhet, er vi engasjert til styreverv i ulike bransjer samt ulike verv i kontrollkomite og tilsynsråd.

 

Ved vårt kontor tilbyr vi også eiendomsmeglertjenester.

 

                                                                                                                  

Frode Kvernrød - Advokat

Utdannelse

cand.jur 1995
advokat 1997


Spesialfag

Ekspropriasjons- og bygningsrett, valgfag: boligrett.

 

Yrkesbakgrunn

-Advokatfullmektig hos Advokatene Bårseth & Hovstad 1995 - 1997.

-Advokat i kontorfelleskapet 1997.

 

E-post: kvernrod@gauldalsadvokatene.no

Anna Therese Flatmo - Advokat

Utdannelse

cand.jur- 1999
advokat- 2002


Spesialfag

kriminologi, valgfag: forsikringsrett

 

Yrkesbakgrunn

-Befal i Forsvaret 1980

-Lensmannsbetjent - Politiet 1985

-Seniorkonsulent i Gjensidig Forsikring 1986-2000

-Advokatfullmektig hos Advokatene Hovstad & Kvernrød 2000 - 2002

-Fast ansatt advokat i kontorfelleskapet 2002

 

E-post: flatmo@gauldalsadvokatene.no

Advokat Frode Kvernrød

Anne Berdal Fløttum - Eiendomsmegler

Utdannelse

-Norges Eiendomsmeglerhøyskole 1990 - 1992


Spesialfag

-Eiendomsmegler

 

Yrkesbakgrunn

-Eiendomsmeglerfullmektig, Notar Eiendom AS

-Regnskapsmedarbeider - Syncron AS og Bedriftssikring AS

-Advokatsekretær Jan Terje Bårseth

-Servicerelaterte yrker

-Hovstad & Kvernrød Eiendom AS siden 2017 - 2022

 

E-post: flottum@gauldalsadvokatene.no 

Eiendomsoverdragelser: eiendom@gauldalsadvokatene.no

 

Heidi Steen - Kontorfullmektig

 

Heidi har jobbet hos oss siden 1986. Hennes arbeidsoppgaver er knyttet til sekretærfunksjoner og drift av kontoret

 

-Sentralbord, kundemottak, postbehandling, arkiv

-Bistand for advokatene i deres arbeid

-Administrative oppgaver på kontoret

 

 

E-post: Post@gauldalsadvokatene.no